نام پروژه: کارخانه برنا دان رشد-
نظرآباد کرج

نام شرکت:

وزن تقریبی:200 تن

محل پروژه : نظرآباد

سازه های فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.