نام پروژه : سازه بلوک بی طاق بستان-سیتی سنتر-تابیران

کارفرما : شرکت تأمین آب و برق ایران (تابیران)

وزن : 390 تن

محل : کرمانشاه بلوار طاق بستان سیتی سنتر

ساختمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.