گروه صنعتی نوین سازه فیدار زاگرس واحد نمونه صنعتی سال 1401

گروه صنعتی نوین سازه فیدار زاگرس واحد نمونه صنعتی سال 1401

گروه صنعتی نوین سازه فیدار زاگرس واحد نمونه صنعتی سال 1401


گروه صنعتی نوین سازه فیدار زاگرس (کایکو)  به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 1401 در حوزه عمران ( ساخت انواع سازه های ساختمانی، تجاری و  سوله های فلزی صنعتی) در استان کرمانشاه انتخاب شد.

 

اخبار

kicokico steelnovin sazehnovinsazehsazeh felezisteel structureساخت و سازسازهسازه های فلزیسازه های فلزی کایکوسازه های فلزی کرمانشاهسولهسوله فلزیعمرانکایکوکرمانشاهنوین سازهنوین سازه فیدارنوین سازه فیدار زاگرسواحد نمونه صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.