درخواست نمایندگی upvc

  • مشخصات اولیه
  • مشخصات کسب و کار
  • به ترتیب : شهر – خیابان اصلی – خیابان فرعی – پلاک
  • به ترتیب : شهر – خیابان اصلی – خیابان فرعی – پلاک
  • دفتر فروش جهت نمایندگی (متر مربع)
  • محل انبار پروفیل جهت نمایندگی (متر مربع)
  • مشخصات ماشین آلات و ابزار
  • اگه نیاز به نوشتن توضیحات است اینجا یادداشت کنید.