نام پروژه: سوله طرح گرمسیری
– دشت ازگله

نام شرکت: داالهو فجر

وزن تقریبی: 30 تن

محل پروژه : سرپل ذهاب-
ازگله

سوله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.