نام پروژه: سوله انبار سراب نیلوفر
کرمانشاه

نام شرکت: ابراهیم فالحی

وزن تقریبی: 150 تن

محل پروژه : کرمانشاه

سوله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.