نام پروژه: سردخانه شیر
بیستون

نام شرکت: شیر و لبنیات
پاستورریزه بیستون

وزن تقریبی: 60 تن

محل پروژه : کرمانشاه-بیستون

سازه های فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.