نام پروژه: سازه کاتالیست-
پتروشیمی پلیمر
کرمانشاه

نام شرکت: کرمانشاه-جاده
هرسین-پلچهر

وزن تقریبی: 400 تن

محل پروژه : کرمانشاه

سازه های فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.