نام پروژه: دانشگاه امام محمد
باقر

نام شرکت: شرکت سازه پایدارصبا

وزن تقریبی:1900 تن

محل پروژه : تهران

سازه های فلزی

صفحه اصلینوین سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.