نام پروژه: بیمارستان حکیم
کرمانشاه

نام شرکت: دکترارام
حمیدی/محمدعلی
یوسفی

وزن تقریبی:1350 تن

محل پروژه : کرمانشاه

سازه های فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.