خط مشی کیفیت گروه کارخانجات کایکو  

 

گروه کارخانجات کایکو، با بهره گيري از دانش فني روز و برخورداری از کادری مجرب، در زمينه تولید و نصب انواع سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی و فعالیت های عمرانی،باطری خودرو،پروفیل پی وی سی، لوله پی وی سی، پوشش فوم، درب و پنجره و شیشه دو جداره، کولر گازی فعالیت می نمايد.مدیران وکارکنان این مجموعه، با شعار"رضایت ماندگار با محصولات کایکو" فرهنگ كيفيت و ایمنی را توسعه داده وبا استقرار سیستم تلفيقی مدیریت بر مبنای استانداردهای بين المللی و مديريت صحيح فرآيندها و به کارگیری موثر منابع،اهداف کلی ذیل را دنبال نمایند :

•    اصل حاكم برتمامي فرايندهاي کارخانجات را تمركز بر کیفیت خدمات و رفع نيازمندي هاي مشتريان و حصول رضايت مندي ایشان مي دانيم.
•    توسعه منابع انساني را با آموزش مستمر، اشاعه فرهنگ کارگروهي وافزايش انگيزش و رضايت کارکنان عجين مي دانيم .
•    توجه به انطباق فعاليت ها با کليه قوانين و مقررات مرتبط با ايمني و بهداشت کارکنان و حفاظت از محیط زیست را  ضروري می دانيم.
•    با بکارگيري استانداردهاي ملي و بين المللي و استفاده از دانش فنی و فناوری روز، ارتقاء مستمر سطح کيفيت محصولات و خدمات را برنامه هميشگي خود مي دانيم.
•    تأمين كنندگان را شريک خود دانسته و موفقيت خود را در کنار موفقيت ايشان مي بينيم .
•    از طریق افزایش  تنوع محصولات و توسعه سرمایه در گردش،گسترش سهم بازار را سرلوحه تمامي فعاليت هاي خودقرار داده ايم.

اين بیانیه در کل کارخانجات نشر و درک گرديده وكليه کارکنان ملزم و متعهد مي باشند تا زمينه‌هاي اجرا و استقرار آن را فراهم نموده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند.مديران ارشد به حرکت در راستای این خط مشی متعهد بوده و با انجام نظارت و بازنگری در فواصل زمانی مناسب و منظم از اثر بخش بودن سيستم مدیریت در نيل به اهداف فوق الذکر اطمينان حاصل مي نمايد.

 

 

گروه کارخانجات کایکو
                                                                  هیات مدیره